Quyền lợi khi sử dụng dịch vụ

Công nghệ sử dụng: WordPress, template có bản quyền

Khách hàng được toàn quyền quản trị website & hosting của mình

Được nâng cấp WordPress, giao diện phiên bản mới nhất

Được cung cấp tài liệu HDSD để tự quản trị

Quản trị hosting với CPANEL và Băng thông không giới hạn

Đăng ký để có ngay website với giao diện mà bạn mong muốn